CSR

I disse tider bliver der benyttet rigtig meget papir generelt set på verdensplan. Dette høje forbrug har en meget negativ effektiv på klodens ressourcer. Jeg mener vi alle har et ansvar om at værne om vores klode, hvorfor jeg støtter stoppapirspild.

Jeg går op i at skåne miljøet og vores klodes begrænsede ressourcer. Dette gør jeg bl.a. ved fokuseret at minimere forbruget af emballage. Derudover er alle pakker som bliver sendt af TurboTobias sendt med genanvendelig emballage.